SLUŽBY

Systémová integrace

J3AG, s.r.o. poskytuje konzultační i realizační služby z oblasti systémové integrace IS/IT v prostředí malé i velké organizace.

V souladu s Vaší koncepcí rozvoje a stávající architekturou ICT navrhneme optimální řešení integrace existujících dílčích aplikací a informačních systemů včetně stanovení jeho provedení z pohledu technického, procesního i provozního.

Nabízíme datovou integraci s ohledem na Vaši aktuální skutečnou potřebu i s výhledem na budoucí rozvoj postavenou na standardních integračních komponentách od webových služeb, přes propojení pomocí ESB (Enterprise Service Bus) sběrnice v souladu s principy SOA (Service Oriented Architecture) architektury.

Jako jednu z rolí “systémového integrátora” chápeme zastřešení komplexních dodávek “na klíč” zahrnujících dodávky hardware, software, vývoj či konfigurace a úpravy software na míru, koordinace dalších dotčených dodavatelů a poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb a školení.

Řízení projektů

Promyšlené a důsledné využívání principů projektového řízení se stává konkurenční výhodou pro společnosti ze všech odvětví, jelikož umožňuje vykonávat firemní procesy s vyšší kvalitou s dodržením potřebných časových a nákladových parametrů a minimalizací souvisejících rizik.

Z hlediska námi nabízených služeb se zaměřujeme na celý životní cyklus projektu, od návrhů přes plánování a realizaci až po závěrečné vyhodnocení. Poskytujeme konzultační služby při tvorbě a zavádění metodiky projektového řízení v organizaci, služby projektové kanceláře a školení projektového řízení.

V takovém případě projekty našich klientů buď přímo řídíme, nebo kvalitu jejich řízení sledujeme, vyhodnocujeme rizika a navrhujeme potřebná zlepšení, pokud projekt neprobíhá podle představ zákazníka a je třeba jej rychle uvést do pořádku.

Jsme schopni dočasně doplnit manažerský tým klienta, pokud nemá dostatek vlastních kapacit, nebo jen pracovníky s nedostatečnou kvalifikací, zkušeností a znalostmi pro úspěšnou realizaci daného projektu.

Disponujeme zkušenými projektovými manažery s mezinárodně uznávanou certifikací PMP (Project Management Professional) a Prince 2.

Architektura a implementace IS

Naši konzultanti mají prokazatelné zkušenosti týkající se návrhu architektury a postupu implementace nových informačních systémů, tak aby maximálně naplňovaly komplexní potřeby svých uživatelů.

Výstupem naší práce je komplexní model budoucího informačního systému, který jej popisuje z mnoha aspektů:

 • Návrh architektury
 • Návrh datových struktur
 • Detailních popis případů užití
 • Návrh uživatelských obrazovek
 • Popis integračních rozhraní
 • Návrh číselníků

Disponujeme seniorními architekty s mezinárodně uznávanými certifikacemi TOGAF 9, ITIL v3 a OMG Certified UML Professional.

Kybernetická bezpečnost

Řešení celkové bezpečnosti informací není jednoduchá ani krátkodobá záležitost. Efektivní proces pro dosažení požadovaných bezpečnostních cílů se skládá z celé řady vzájemně provázaných kroků a vyžaduje spolupráci zkušených expertů, použití vhodných prostředků ICT a samozřejmě nasazení kvalitních bezpečnostních technologií.

Naši bezpečnostní experti Vám pomohou velice rychle posoudit současnou úroveň zabezpečení informací ve Vaší organizaci, poukázat na dílčí rizika a zpracovat návrh cílového konceptu řešení tak, aby navazoval na existující systém řízení, podnikovou kulturu a splňoval legislativní požadavky i reálné možnosti organizace.

Díky expertize našich lidí jsme Vám schopni nabídnout např. následující služby:

 • Analýza stavu ochrany osobních údajů a citlivých informací.
 • Zavedení systému řízení bezpečnosti včetně přípravy na certifikaci.
 • Revize stávající bezpečnostní politiky.
 • Audit informační bezpečnosti.
 • Implementace firewallu – DMZ, VPN, IPS/IDS, Application control, HTTP/FTP antivirus, Web filtering, Antibot, SSL inspection, Politiky AD/Radius, DLP
 • Implementace řešení proti škodlivému kódu (0day malware) pomocí technologie sandboxing
 • LAN/WAN networking – Switch/router politiky, VLANy, 802.1X, Guest policy, WIFI, NAC/NAP, WAN/MPLS security, Cloud security, NetFlow monitoring/analýzy
 • Zabezpečení e-mailové komunikace – Antispam, Antivirus, URL filtering, DMARC autentizace, Greylisting, RBL, PGP/SMIME, Odchozí antispam, DLP

Identity Management

Identity & Access Management jsou jedním ze základních přístupů k řízení informační bezpečnosti v organizacích. S implementací těchto technologií mají naši experti mnohaleté zkušenosti u zákazníků ve veřejné i soukromé sféře. Provádíme analýzy, konzultujeme, připravujeme řešení a integrace na míru a implementujeme.

Hodláte-li ve své organizaci zavést nebo aktualizovat řešení Identity managementu, naši zkušení konzultanti společně s Vámi:

 • provedou analýzu Vašich požadavků a dotčených aplikací,
 • navrhnou pro Vás optimální řešení,
 • připraví potřebné integrace,
 • implementují řešení,
 • pomohou s dohodou na úpravách procesů v organizaci,
 • pomohou s úpravou informační infrastruktury v organizaci,
 • zaškolí administrátory,
 • poskytnou provozní podporu.

Procesy řízení

Naši zkušení procesní analytici a architekti pro Vás zajistí návrh, řízení a podporu implementace procesních změn pro dosažení úspor, zvýšení produktivity a obvykle i zvýšení kvality při minimalizaci souvisejících rizik. Vzhledem k širokým zkušenostem v oblasti IT zároveň zohledňujeme stav Vašich informačních systémů a současně doporučíme realizaci změn pro zvýšení celkové efektivity Vaší organizace. Stávající i navrhované změny procesů vždy důkladně zdokumentujeme pro budoucí využití.

Naši konzultanti mají přímé zkušenosti z podnikových procesů organizací v různých odvětvích, a tak respektujeme odlišné požadavky a jedinečnost Vaší organizace.

Vývoj software a mobilních aplikací

J3AG, s.r.o. Vám poskytne komplexní služby vývoje software na míru – od analýzy procesů Vaši organizace a specifikaci funkčních požadavků, přes optimální návrh architektury řešení až po jeho realizaci, testování, nasazení do běžného provozu a zajištění služeb údržby a podpory, samozřejmě s možností pozdějších úprav nebo rozšíření systému o další funkčnosti.

Technologie vybíráme s ohledem na skutečné potřeby zákazníka, nejsme nijak závislí na jednom výrobci či dodavateli technologii. Pro ochranu Vašich investic v našich řešeních používáme pouze moderní a perspektivní technologie s maximálním důrazem na kompatibilitu s uznávanými standardy a “best practices” odvětví. Máme dlouholeté zkušenosti jak z velkých komplexních projektů, tak z projektů pro menší společnosti.

S naším týmem špičkových a certifikovaných (Microsoft) odborníků Vám garantujeme profesionální přístup a maximální kvalitu dodaných služeb odpovídajících Vašim představám.

Samozřejmostí je vývoj mobilních aplikací pro platformy Android, iOS i Windows Phone.

Služby SAP

Zajišťujeme implementaci vybraných modulů informačního systému SAP od zpracování analýzy úvodních požadavků a procesů zákazníka, vytvoření cílového konceptu, nastavení systému s využitím standardu SAP, provedení úprav v oblasti báze, rolí a oprávnění, zákaznický vývoj, testování, školení a následné poskytování podpory a zajištění dalšího rozvoje.

Business Intelligence

Pod pojmem Business Intelligence (BI) rozumíme využití moderních nástrojů pro efektivní zpracování dat z různých datových zdrojů (interních i externích) a sdílení relevantních informací poskytujících podporu pro analytické, plánovací a rozhodovací procesy na všech úrovních řízení v organizaci.

Nejsme závislí na jednom výrobci, nejvhodnější technologie a nástroje vybíráme podle specifických potřeb a požadavků každého klienta jak od komerčních výrobců, tak open source. Zajišťujeme návrh celkové architektury řešení a provádíme implementaci zvoleného řešení.

Nasazení BI nástrojů pro pokročilou analýzu dat a reporting umožní organizacím všech typů:

 • Zpracování kvalitních a relevantních informací z velkých objemů dat.
 • Přehledné a snadné zpracování analýz včetně grafických výstupů jako podklad pro rozhodovací procesy.
 • Podpora řízení klíčových obchodních procesů.
 • Analýza vývojových trendů, vzájemných souvislostí a předvídání možného budoucího vývoje.
 • Jednotný reporting s on-line dostupností dat – efektivní sdílení informací.
 • Možnost personifikace grafických výstupů a reportů podle potřeb každého uživatele.